Định vị bách khoa
Giám sát hành trình tại Hải Phòng
10/10/2017 4:39:15 PM | 1,722 lượt xem

Hải Phòng - thành phố Cảng nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của khu vực Đông Bắc Bộ, nơi đây có cảng biển nước sâu và các điểm du lịch càng làm cho hoạt động vận tải phát triển một cách mạnh mẽ. Số lượng xe vận tải hàng hóa cũng như xe vận tải hành khách ngày càng tăng.

Hệ thống phân phối thiết bị giám sát hành trình

Đại lý bán định vị xe ô tô

Hệ thống phân phối thiết bị giám sát hành trình trên toàn quốc

Đại lý thiết bị giám sát hành trình trên toàn quốc

Hệ thống phân phối định vị xe ô tô

Hệ thống phân phối thiết bị giám sát hành trình miền Bắc

Danh sách các đại lý phân phối thiết bị giám sát hành trình